کارگاه خوشنویسی ۷
همراه با استاد همایون اژدری
عضو برجسته انجمن خوشنویسان

 

زمان ۲۸ آگوست ۲۰۲۲

آدرس

13 Gilbert St, Adelaide SA 5000

https://goo.gl/maps/MULkYDCu7KMBLqm98

لطفا برای شرکت در برنامه بلیط رایگان تهیه نمایید

https://bit.ly/Calligraphy_Workshop_7

پیشاپیش از اینکه این دعوتنامه را به دست دوستانتان در ادلید می‌رسانید سپاسگزاریم